Национален фестивал „Пиленце пее” - 2017 година

От 28 Октомври 2017 г.


Моля, попълнете името на изпълнителя (състава)
Моля, попълнете наименованието на институцията
Моля, попълнете трите имена на ръководителя
Моля, напишете телефон за контакти
Моля въведете валиден e-mail
Моля въведете адрес за кореспонденция

Конкурсна програма на изпълнителя (състава)


Моля въведете наименования на изпълненията
Моля въведете етнографска област