Великденски онлайн конкурс - "Светлини и таланти" - София

1 март 2021 - 29 април 2021

Easter Online Contest “Lights & Talents” - Sofia

1st March 2021 – 29th April 2021


ВАЖНО*: Имената на участинка/ците, ТРЯБВА да бъдат внимателнo и отговорно попълнени, тъй като тази информация ще бъде използувана за вашите Удостоверения!!!

IMPORTANT*: he name of the participant/s, MUST be carefully and responsibly filled out, as this information will be used for your Certificates!


Моля, попълнете името на изпълнителя (състава)
Моля, попълнете наименованието на институцията
Моля, попълнете трите имена на ръководителя / Please fill in the full name of the supervisor
Моля, напишете телефон за контакти / Please fill in your phone number
Моля въведете валиден e-mail / Please fill in valide email
Моля въведете адрес за кореспонденция / Please fill in address

Конкурсна програма на изпълнителя (състава) / Performance of the individual (group participant):


Моля въведете наименования на изпълненията / Please fill in names of the performances
Моля въведете етнографска област / Please fill in ethnographic region