FolkSpringer 2019

Loading Events

FolkSpringer 2019

04/04/2019 @ - 04/07/2019 @

04 апр. -

к.к. Боровец, България

(For English scroll down)
Скъпи приятели и колеги,
имаме удоволствието, да ви поканим на Уникалния Семинар – обучение по Български Народни Танци

„FolkSpringer“ 2019

който ще се проведе за втори път, този път в к.к. Боровец в периода от 4 до 7 Април, 2019 година, в прекрасния Хотел LION****. През този период, ще имате възможността, да се запознаете и работите с Най-изтъкнатите имена в Българския Национален Фолклор, а именно:
– Проф. д-р Антон Андонов – Ръководител, катедра „Хореография” в Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство (АМТИИ) – гр. Пловдив и Балет-майстор на Ансамбъл „Тракия” – гр. Пловдив
– Г-н Ивайло Иванов – Главен Хореограф на Национален Фолклорен Ансамбъл „Филип Кутев”
– Г-жа Светла Караджова – Дългогодишен преподавател в СУ „Климент Охридски”, Музикално Училище „Любомир Пипков”, Национален Музикален Център „Славей” – гр. София.
– Г-н Димитър Христов – Диригент на оркестъра към Българското Национално Радио. Един от най-именитите композитори в Българския Национален Фолклор.

Целта на „FolkSpringer” – 2019, е да обогати и запознае всички желаещи, както танцьори, така и хореографи със спецификата на Българския Национален Фолклор. Програмата ще бъде подредена, така, че всеки един от вас, независимо от своето ниво, да има възможност да вземе участие във всички лекции, както практически, така и теоретични. На място, ще ви бъде предоставена индивидуална програма, която по ваше желание да изпълнявате. При събра ли се 10 или повече професионалисти, можем да направим Мастър – клас за вас, в който да се наблегне на специфики в дадени произведения или хора.
За всяка от вечерите сме подсигурили DJ, както за ваше настроение, така и за утвърждаване на наученото през деня.
Не се лишавайте от възможността, да се докоснете и почерпите от опита и знанията на Големите Професионалисти в Българския Национален Фолклор!
Информация за връзка и запитвания:
тел:0897966294
e-mail: office@comfydance.com
Стефан Иванов

Условия на Семинара:
1. В „FolkSpringer“ 2019 имат право да участват, всички хора, които имат желание да научат повече за Българския Национален Фолклор.
2. На място всеки ще получи индивидуална програма за Семинара (която НЯМА да бъде всеобщо публикувана) и гривна за достъп до лекциите. Без тази гривна, няма да бъдете допуснати.
3. Записванията ще бъдат направени по ред на постъпилите резервации. Максималният капацитет е 200 места, от които 150 участващи в лекциите. Щом бъдат заети местата, резервациите се преустановяват, дори и да не е настъпил крайният срок (Искаме всички да се чувстват комфортно и да не препълваме хотела).
4. За записан се смята този, който е направил плащане на авансова сума в размер на 150лв., или е заплатил пълната сума. След заплатен аванс, сумата не може да бъде възстановена.
5. Краен срок за записване – 01.03.2019 година.
6. Краен срок за заплащане на цялата сума – 10.03.2018 година.
7. Цени:
– Човек над 12 г.възраст настанен в ДВОЙНА или ТРОЙНА стая – 330лв.;
– 3 нощувки на база Full Board (нощувки, закуска, обяд и вечеря);
– Практични и Теоретични занимания;
– DJ;
– Спа център (без масажи);
– Закрит басейн с постоянна температура на водата 28ᵒС;
– Паркинг.

– Човек над 12 г.възраст настанен в ЕДИНИЧНА стая – 390лв.;
– 3 нощувки на база Full Board (нощувки, закуска, обяд и вечеря);
– Практични и Теоретични занимания;
– DJ;
– Спа център (без масажи);
– Закрит басейн с постоянна температура на водата 28ᵒС;
– Паркинг.

– Деца от 7 до 11,99 г. на допълнително легло с двама възрастни -160лв.
– 3 нощувки на база Full Board (нощувки, закуска, обяд и вечеря).

– 1 дете до 6,99 г. възраст на допълнително легло с двама възрастни – безплатно.
Второ дете до 6,99 г. на допълнително легло с двама възрастни -160лв.

8. Начин за резервация:
– Плащане по Банков път на:
Банка ДСК
IBAN: BG75STSA93000025026001
BIC: STSABGSF
До: Стефан Иванов
Основание: FolkSpringer 2019
Допълнително основание: Брой хора …..
– Изпращане на e-mail: office@comfydance.com
с прикачено копие от платежното нареждане и попълнена регистрационна карта (можете да изтеглите от comfydance.com/Karta_za_registracia.docx).
– ВАЖНО: След 01.02.2019 г., първо се обадете и после правете плащане, тъй като може вече да няма свободни места!
Телефон за връзка:
0897966294
Стефан Иванов
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Dear friends and colleagues,
we are pleased to invite you for a second time to the one of a kind training seminar for Bulgarian folk dances

FolkSpringer 2019

which this year will take place in Borovets Ski Resort from 4th till 7th April 2019 at the luxurious Hotel LION ****. During this time you will have the opportunity to get acquainted and work together with some of the most prominent experts at Bulgarian National Folklore:
– Prof. Anton Antonov – Head of the Choreography Department at the Academy of Music, Dance and Fine Arts (Plovdiv) and Ballet Master of Trakia Ensemble – Plovdiv;
– Mr. Ivaylo Ivanov – Chief Choreographer at the National Folklore Ensemble „Philip Kutev“;
– Ms. Svetla Karadjova – Academic for many years at the St. Kliment Ohridski Sofia University, the Lyubomir Pipkov Musical School, and the Slavey National Music Center in Sofia;
– Mr. Dimitar Hristov – Conductor of the orchestra at the Bulgarian National Radio. One of the most famous composers of Bulgarian National Folk Music;
The purpose of FolkSpringer 2019 is to enlighten both dancers and choreographers or anyone interested about the specifics of the Bulgarian National Folklore. The program of the seminar has been thoughtfully arranged so that each and everyone of you, regardless of your level of expertise and proficiency, will be able to take part in all lectures- both practical and theoretical. On site you will receive an individual program that you may wish to fulfill during the seminar. If more than 10 professionals gather together, we can organize a master class for you to focus on the specifics of certain art works or dances. In the evenings at dinner you will be able to practice on what you have learnt during the day and boost your party mood with the help of a DJ.
Don’t miss out the opportunity to learn and benefit from the experience and knowledge of the greatest professionals in the Bulgarian National Folklore!
Contacts:
tel: +359897966294
e-mail: office@comfydance.com
Stefan Ivanov

Terms of the Seminar:

1. Everyone who wants to learn more about the Bulgarian National Folklore is more than welcome to participate in FolkSpringer 2019.

2. Every participant will receive an individual program for the seminar (which will NOT be published and available to everyone) and a bracelet for access to the lectures. Without this bracelet, you will not be allowed to attend the lectures.

3. Registrations will be made following the order of the reservations. The maximum capacity of the seminar is 200 seats, of which 150 lecturers. Once the seats are occupied, reservations will be suspended even if the deadline is not reached (We want everyone to feel comfortable and not to overload the hotel).

4. Only those who have paid in advance the amount of BGN 150 or who have paid the full amount will be considered as registered and enrolled. No refunds will be made.

5. Deadline for registration – 01.03.2019

6. Deadline for payment of the full amount – 10.03.2018.

7. Prices:

7.1. BGN 330 for one person over 12 years old, accommodated in a DOUBLE or TRIPLE room, including:
– 3 nights on Full Board basis (nights, breakfast, lunch and dinner);
– Practical and Theoretical Activities;
– DJ;
– Spa center (without massages);
– Indoor swimming pool with constant water temperature 28 ° C;
– Parking.

7.2. BGN 390 for one person over 12 years of age accommodated in a SINGLE room, including:
– 3 nights on Full Board basis (nights, breakfast, lunch and dinner);
– Practical and Theoretical Activities;
– DJ;
– Spa center (without massages);
– Indoor swimming pool with constant water temperature 28 ° C;
– Parking.

7.3. BGN 160 for a child at the age of 7 to 11.99 years, accommodated together with his/her parents on an extra bed in the room, including:
– 3 nights on Full Board basis (overnight, breakfast, lunch and dinner).

7.4. Free of charge for one child at the age of up to 6.99 years accommodated together with his/her parents on an extra bed in the room, including:
– 3 nights on Full Board basis (overnight, breakfast, lunch and dinner)
For a second child at the age of up to 6.99 years old, accommodated together with its parents on an extra bed in the room, the price is BGN 160.

8. How to make a reservation:
-Make payment to:
DSK bank
IBAN: BG75STSA93000025026001
BIC: STSABGSF
To: Stefan Ivanov
Description: FolkSpringer 2019
Additional description: Number of people …..
– Send an email to office@comfydance.com
with a scanned copy of the bank statement for the payment and a completed Registration Card (you can download the Registration card from here: comfydance.com/Karta_za_registracia.docx).
– IMPORTANT: After February 1, 2019, please first call to check on the availabilities and then make the payment as there may be no vacancies!
Contact number:
+359897966294
Stefan Ivanov

WE ARE EXPECTING YOU!

Информация

Организатор

Стефан Иванов

Място

к.к. Боровец, България

Боровец, 2010 България

+ Google Map
  • Телефон:
    +359897966294